Intézményi (óvodai, iskolai) mobilitási tervek

Az utóbbi évtizedben Magyarországon, különösen pedig Budapest környékén több mint 30%-os motorizációs növekedés zajlott le és az ebből (is) fakadó forgalomnövekedés a korábban is meglévő, járműbirtoklási, -használati és -tárolási problémákat felerősítette, a kapcsolódó kockázatokat és negatív hatásokat pedig rendkívül láthatóvá tette. Számos település van az országban, ahol a gyermekek iskolába hordása és az ebből fakadó gondok jelentik az első vagy az egyik legfontosabb közlekedési problémát.

A megoldáskeresés rutinszerűen könnyűnek gondolt forgalomtechnikai beavatkozásokkal kezdődik, amelyek azonban ritkán vezetnek önmagukban eredményre, mivel egy összetett rendszerről van szó, és a fő gondot, az autók túl nagy számát ilyen módon nem is lehet kezelni.

Az intézményi mobilitási terv az önkormányzat, az intézmény vezetői, a dolgozók, a szülők és tanulók aktív együttműködése révén elkészített, olyan hard (infrastrukturális) és soft (szemléletformáló, kampány, akció jellegű) beavatkozásokat is tartalmazó közlekedési terv, amellyel érzékelhető, látható javulást lehet elérni az intézmények közlekedési rendjére és gyakorlatára vonatkozóan.

Tervezési és tanácsadási tevékenységeink intézmények számára:

 • Az intézmény elérhetőségét befolyásoló adottságok felmérése
 • Az intézmény dolgozóira és látogatóira jellemző közlekedési szokások vizsgálata
 • Óvodák, iskolák és egyéb nevelési intézmények esetén fejlesztési irányvonalak megfogalmazása a gyerekek, a szülők és a dolgozók mobilitási környezetének javítása érdekében
 • Együttműködés az intézmény mobilitásfejlesztésre kijelölt felelősével
 • Testreszabott cselekvési terv összeállítása az intézmény jellemzőinek és az alkalmazottak, valamint a látogatók igényeinek figyelembevételével

Milyen előnyökkel jár az intézmények számára a mobilitástervezés?

Az intézményi mobilitástervezés célja, hogy az iskolába, óvodába járással kapcsolatos valamennyi érintett (önkormányzat/fenntartó, szülők, diákok, iskolai és óvodai dolgozók) igényeinek figyelembevételével olyan közlekedési tervet alkossunk, amelynek megvalósításával rendezettebbé, hatékonyabbá és környezetbarátabbá válhat az intézmények elérése. Egy megalapozott és célzott mobilitási koncepció és intézkedési terv megvalósításával feloldhatóvá válnak azok a problémák és konfliktushelyzetek, melyek az autóhasználaton alapuló közlekedési szokásokból, továbbá a nem megfelelően működő mobilitási környezetből adódnak. Az intézmény mobilitási terve hozzájárul az iskola, óvoda környezetében a biztonságos közlekedés megteremtéséhez, a fenntartható mobilitási formák iránti fogékonyság növeléséhez.

Az elsődleges cél egy élhetőbb mobilitási környezet és tudatosabb, optimalizált módválasztás és járműhasználat elérése az intézményeket érintően.

A jól megtervezett mobilitási intézkedések fenntartható és biztonságos mobilitási környezetet eredményeznek az óvodák és iskolák számára és többek között az alábbi pozitív hatásokkal járnak:

 • kedvező hatással vannak a közlekedésbiztonságra és a dolgozók, a szülők és a gyerekek mobilitástudatosságára,
 • reagálnak a parkolási és egyéb közlekedési problémákra,
 • csökkentik az egyéni gépjárműhasználatból eredő környezetterhelést,
 • csökkenthetők az intézmény(ek) közlekedési célú beruházási és fenntartási költségei,
 • az aktív közlekedési módok választása hosszú távon kedvezően hat a dolgozók, tanulók egészségi állapotára,
 • erős az intézkedések közösségformáló ereje,
 • jelentős állásfoglalást jelent az intézmény részéről, hogy tenni akar és sikerrel be is tud avatkozni a közlekedési problémákba a saját eszköztárával és más szereplők bevonásával.

Intézményi mobilitástervezéssel kapcsolatos tapasztalataink:

 

Munkahelyi és intézményi mobilitástervezés brosúra