Szentendrei Szent András katolikus óvoda és környezetének Mobilitási Koncepciója

Szentendrén, a Vasvári Pál utca és Fürj utca sarkán megépülő katolikus kétcsoportos bölcsőde és négycsoportos óvoda mobilitási koncepciója a leendő intézmény mobilitási környezetbe illesztését és ezzel összhangban a környező Csicserkó domb területfejlesztési irányának jövőbeli koncepcionális lehetőségeit vizsgálja. A tanulmány két részből áll: az első rész a forgalomszabályozási koncepciót, a második rész pedig a Csicserkó domb szabályozási koncepcióját mutatja be.

A két koncepció megalapozása érdekében csomóponti forgalomszámlálásra és keresztmetszeti rendszámfelírásos felmérésre, valamint parkolásfelvételre, másrészt a Csicserkó domb jelenlegi használati szokásainak megismerésére online lakossági kérdőíves lekérdezésre került sor.

A katolikus óvoda kapcsán kiépíteni szükséges beavatkozások előkészítéseként alapos helyzetértékelés készült, melynek részét képezte a kapcsolódó közlekedésfejlesztési tervek áttekintése, értékelése, tervezői javaslatok megfogalmazása az óvoda mobilitási koncepciójával való összhang megteremtése érdekében.

Elkészült az óvoda és környezetének közlekedési jövőképe is, melynek legfontosabb állítása a kapcsolódó úthálózati elemek tekintetében, hogy az új óvoda és bölcsőde miatt a közúti forgalom által okozott problémák előzetesen kezelésre kerülnek. Cél a környezetbe illesztés során, hogy a terület úthálózata jelentős korlátozások nélkül, hathatós forgalomcsillapítással épüljön ki, továbbá, hogy a csatlakozó utcák megőrizzék mai kertvárosi jellegüket.

Az elkészült forgalomtechnikai koncepció a Fürj utca - Vasvári Pál utca tengely és a csatlakozó utcák, 30 km/ó sebességkorlátozását, fizikai forgalomcsillapító elemekkel történő megépítését, továbbá a szükséges parkolók, biztonságos gyalogos és kerékpárosközlekedés feltételeinek (járdák, gyalogátkelőhelyek) megteremtését irányozzák elő.

A kiváló természeti adottságokkal rendelkező, de jelenleg rossz megközelíthetőséggel és kiépítetlenséggel jellemezhető Csicserkó domb jövőképe a területen alacsony közlekedési kiszolgálási igényű, lehetőleg a humáninfrastruktúrát szolgáló intézmények (nyugdíjasotthon, iskola, kórház, kollégium stb.) elhelyezését fogalmazza meg.

Megrendelő:

Szentendre Város Önkormányzata

Teljesítés:

2023