Munkahelyi mobilitási tervek

A munkahelyi mobilitási terv egy cég, cégcsoport vagy munkahelyi terület, övezet számára magas minőségben, korszerű elvek mentén készített szakmai dokumentáció, melynek célja a mobilitással közvetlenül és közvetetten összefüggő helyzetfeltárás, igényfelmérés, és azok alapján történő intézkedéscsomag és cselekvési terv megvalósításorientált kidolgozása, rendszeres visszacsatolás és utánkövetés mellett.

A foglalkoztatók számára elsődleges fontosságú, hogy hatékonyan és gazdaságosan működjenek, és jelentős részük kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra és a környezet megóvására. A munkahelyi mobilitástervezés – az előbb említett kihívások leküzdése mellett – ez utóbbi stratégiai célok teljesítésére nyújt korszerű megoldást.

Fontos, hogy a javasolt intézkedések túlmutatnak a telephely(ek) területén, részben egyéb, kapcsolódó beruházásokra is irányulnak (mely igény így hatékonyabban eljuttatható az érintett felek, pl. városvezetés felé), de számos szabályozási, szervezési irányt is felvetnek.

A folyamatos fejlődés érdekében kiemelten fontos a rendszeres visszacsatolás, ezért a foglalkoztatóval közösen megállapított időközönként új felmérés és kiértékelő dokumentáció elkészítése javasolt, hogy nyomon követhető legyen a foglalkoztató intézményeiben megvalósuló változások.

Tervezési és tanácsadási tevékenységeink munkahelyek, munkáltatók számára:

 • A cég és telephelyei elérhetőségének és működési feltételeinek feltérképezése
 • Az alkalmazottak közlekedési szokásainak és szemléletének felmérése
 • Aktív párbeszéd a cég mobilitásfejlesztéssel foglalkozó munkatársaival
 • Testreszabott cselekvési terv összeállítása a cég sajátosságainak és az alkalmazottak igényeinek figyelembevételével

Milyen előnyökkel jár a foglalkoztatók számára a munkahelyi mobilitástervezés?

Cél a foglalkoztatói igények figyelembevételével, aktív együttműködés révén olyan közlekedési cselekvési terv megalkotása, amelynek megvalósításával előremutató fejlődés idézhető elő.

A változás a dolgozók és a munkáltató számára is előnyös, és nagyobb léptékben a helyi közösség hosszú távú érdekeit is szolgálja. A jól megtervezett munkahelyi mobilitási intézkedések bevezetése többek között az alábbi pozitív hatásokkal jár:

 • költséghatékonyabbá és klímatudatosabbá válik a munkahely(ek) elérése és adott esetben az egyes telephelyek közötti közlekedés,
 • segíti a foglalkoztatót a működés helye szerinti városon belüli és az esetleges vidéki célterületekről munkába járás szervezési és módválasztási kérdéseiben,
 • javaslatokat fogalmaz meg a közösségi közlekedésen túl az egyéni közlekedést választók számára hatékonyabb, finanszírozhatóbb és környezettudatosabb, megosztott megoldások irányában,
 • reagál az emelkedő üzemanyagárakra, inflációs nyomásra, esetleges parkolási problémák enyhítésének igényére,
 • az intézkedések közösségformáló ereje pozitív hatást fejt ki a dolgozók motivációjára,
 • szélesebb körű munkáltatói mobilitási kínálattal és minden közlekedői csoportra kialakított megoldásokkal erősíthető a munkáltatói márka (employer branding) és ezáltal a cég munkaerőmegtartó képessége,
 • csökken a hivatásforgalomból és főleg az egyéni gépjárműhasználatból eredő környezetterhelés,
 • csökkenthetők a létesítmények közlekedési célú beruházási és gazdálkodási költségei,
 • az aktív közlekedési módok választása hosszú távon kedvezően hat az alkalmazottak egészségi állapotára,
 • az intézkedések kedvező hatással vannak a közlekedés-biztonságra és a dolgozók mobilitás-tudatosságára.

Munkahelyi mobilitástervezéssel kapcsolatos tapasztalataink:

 

Munkahelyi és intézményi mobilitástervezés brosúra