Smart Alliance for Sustainable Mobility (SASMob)

Háttér

A városok vannak leginkább kitéve a forgalmi dugók, rossz levegőminőség és magasabb zajkibocsátásból eredő környezetterhelésnek. A városi mobilitásból ered a közúti közlekedés szén-dioxid kibocsátásának 40%-a, és a közúti balesetek 69%-a. Annak ellenére, hogy az autóhasználattól való függés mértéke csökkent, még mindig jelentős a közlekedésben betöltött szerepe: az EU nyugati országaiban a modal-split több mint 55 százalékát teszi ki, míg az EU keleti országaiban a tömegközlekedés versenyképessége folyamatosan romlik az autók javára.

Szegeden folyamatosan csökken a tömegközlekedést használók száma a nagyszabású infrastrukturális fejlesztések ellenére. Az elmúlt néhány évben nőtt a kerékpáros közlekedés részaránya, de közösségi közlekedés kárára, míg az autóhasználaté változatlanul 23 százalékot tesz ki: az autó továbbra is státuszszimbólumnak minősül. A közösségi közlekedés finanszírozásának egyharmad részét a a jegy- és bérletértékesítés, további egyharmad részét a kormány, illetve a fennmaradó egyharmadot a települési önkormányzati költségvetés fedezi. Mindazonáltal az állami hozzájárulás és a jegy árbevétel összegszerűen és mértékében is csökken. Ennek fényében Szeged számára is az egyik legnagyobb kihívás a közösségi közlekedés használatának ösztönzése az egyéni gépjárműhasználattal szemben. A nagyvolumenű közlekedési infrastruktúra beruházások ellenére sem követi le megfelelően a város közösségi közlekedése a a használók igényeit. Csúcsidőben jellemzően kapacitáshiány, csúcsidőn kívül jelentős felesleg jelentkezik, míg hétvégén és egyetemi szünidő alkalmával 17%-os kihasználtsággal működik. A tarifák és menetrendek adatvezérelt, időről-időre történő felülvizsgálata lehetővé teszi a közösségi közlekedési szolgáltatások fenntartását, hozzájárul a szolgáltatási színvonal javulásához, a megfizethetőségi szempontok figyelembevételével.

Célok

A SASMob project stratégiai célja egy adat- és igényvezérelt közlekedési rendszer megteremtése a szegedi közintézmények, magáncégek és közlekedési szolgáltatók együttműködésére építve. Továbbá olyan közös vízió és mobilitástervezési eszköztár kialakítása, mely kisebb környezetterheléssel járó multimodalitás és a mindenki számára hozzáférhető mobilitás feltételeinek javítását szolgálja.

A specifikus célok:

  • Szeged városa és foglalkoztatói közötti együttműködés ösztönzése, olyan közösségi tervezést és innovatív megoldások testreszabását segítő hatékony eszközrendszer átadása révén, mely elősegíti a foglalkoztatottak fenntartható munkahelyi célú mobilitását;
  • stabil adatkezelési folyamat fejlesztése, mely lehetővé teszi az összetettebb és egymáshoz kapcsolódó városi mobilitási hálózatok elemzését, a közlekedési szokások megismerését szolgáló adatfelvételi eredmények (szenzoros, kérdőíves adatgyűjtések) felhasználásával, melyek a mobil applikációk használatából kinyerhető egyéni mobilitási mintákból származnak;
  • a mobilitási szolgáltatások helyi igényekhez történő igazítása

Leírás

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Urban Innovative Actions programme-ja által támogatott SASMob projekt a munkahelyi ingázást innovatív módon támogató megoldás kidolgozását célozza, melyet az amerikai szervezetek által fejlesztett Mobilitási Kihívás (lásd: www.mobilitysolution.org) eszköztárának adaptálásával és fejlesztésével valósul meg.

A SASMob hét szegedi székhelyű foglalkoztató szervezeti mobilitás menedzsmentjét közvetlenül támogatja az okos mobilitási megoldásokkal, a csökkenő parkolási igénnyel és a munkavállalói egészség javulásával elérhető gazdasági előnyök igazolásával.

A projekt erősíti a szegedi önkormányzat és az ipari szektor foglalkoztatói közötti együttműködést, eszközrendszert biztosítva a munkavállalók fenntartható munkahelyi mobilitásához. A városlakók és ingázók javát szolgáló optimalizált, magas minőségű, adatvezérelt városi mobilitási szolgálatások tesztelése és bemutatása, mint útvonaltervezés, parkolásmenedzsment és jegyrendszer, utastájékoztatás, taxi szolgáltatási megállapodások és last-mile megoldások (az utazási lánc első és utolsó szakaszára),

Tevékenységek

A Mobilissimus hét szegedi székhelyű, összesen 5000 munkavállalót foglalkoztató nagyobb cég mobilitási terve megvalósításának támogatásával kiaknázza és továbbfejleszti a szervezeti mobilitástervezésben szerzett tapasztalatait (mely tervek elkészítésében a REC nyújtott szakmai segítséget). A Mobilissimus többek között az alábbi feladatokat látja el a projektben:

  • a mobilitási tervek megvalósításának támogatása és közreműködés olyan gyakorlatok létrehozásában, melyek ösztönzik a fenntarthatóbb ingázást;
  • a GriffSoft támogatása egy olyan IT platform létrehozásában, mely lehetővé teszi a munkavállalók napi közlekedési szokásainak monitorozását;
  • a létrejött munkahelyi mobilitástervek megvalósításának nyomon követése és kiértékelése.

A SASMob projekt eredményei hozzájárulnak Szeged város mobilitás lábnyomának csökkenéséhez, valamint gazdasági és környezeti szempontból fenntarthatóbb mobilitás rendszeréhez.