Velo-Timiș Temes megyei kerékpáros stratégia

Temes megye célja a Velo-Timiș kerékpáros stratégia elkészítésével, hogy ösztönözze a kerékpározás – mint fenntartható, egészséges mobilitási mód – elterjedését, az Európai Unió szakpolitikai céljaival összhangban. Ennek érdekében egy átfogó és korszerű, a közpolitikákat alátámasztó dokumentummal kívánja segíteni a kerékpáros kultúra kialakulását és a szükséges infrastruktúra megvalósítását.

Temes megye a “VELO-TIMIȘ” kerékpáros stratégiával irányt kíván mutatni a kerékpárosbarát infrastruktúrafejlesztés és kerékpáros turizmus fejlesztésében érdekelt szereplők számára. A célok átgondolásával, a fejlesztési irányok kijelölésével Temes megyében hosszú távon kívánja biztosítani a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus számára szükséges összetett feltételrendszert. A fejlesztések átgondolt tervezése, összefüggő hálózat kialakítása a fejlesztési források felhasználásának is a leghatékonyabb módja.

Megyei szintű dokumentum lévén a stratégia épített infrastruktúrára vonatkozó részei a nemzetközi és országos hálózatok Temes megyét érintő szakaszaira, valamint a megyei jelentőségű hálózati elemekre terjednek ki – beleértve a szomszédos megyék felé való, illetve országhatáron átnyúló kapcsolatokat is. A helyi (településen belüli) elemeket csak a megyei kerékpárforgalmi hálózat részeként, illetve általános szinten tárgyalja.

A kerékpáros infrastruktúra terén – a kerékpáros útvonalak fejlesztésén túl – a stratégia kiterjed a kerékpárparkolás és a kerékpárosbarát szolgáltatások feltételeinek javítására is. Fontos eleme továbbá a kerékpározással kapcsolatos szemléletformálás és a szemléletváltás elősegítése.

A kerékpáros infrastruktúra megvalósításának felelőssége megoszlik az országos szervek, a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzatok között. A stratégia képezi majd azt az általános keretet, amelyhez – kedvezményezettől függetlenül – minden releváns beruházás igazodni fog, azaz a megvalósíthatósági tanulmányok és műszaki tervezés során a stratégiában megfogalmazott iránymutatásokat követik.

 

Megrendelő:

Temes megye

Konzorcium:

Teljesítés éve:

2022– folyamatban