Echipă

director general, expert mobilitate

+36 30 869 1674
ekes@mobilissimus.hu

Fiind unul dintre fondatorii Mobilissimus, el este dedicat principiilor Planificării Mobilității Urbane Durabile (PMUD) și a participat la elaborarea metodologiei internaționale și maghiare a acesteia. Proiectele sale reflectă atitudinea și devotamentul față de soluțiile de mobilitate care plasează comunitatea în prim-plan. Este un planificator de strategii de dezvoltare urbană și de mobilitate, urmărind procesul de la dezvoltarea conceptelor până la implementare. Susține în mod activ creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește planificarea mobilității urbane durabile. Este convins că planificarea și implementarea proiectelor inteligente, inovatoare, care răspund constrângerilor climatice la, aplicate la scară umană pot fi calea corectă către  integritate profesională în lumea mobilității.

director general, economist

+36 30 653 1705
gertheis@mobilissimus.ro

Evaluator de rute EuroVelo

Este unul dintre fondatorii Mobilissimus. În calitate de economist, în cadrul proiectelor sale aplică o abordare holistică : analizează proiectele de transport nu numai din punct de vedere tehnic, ci și din perspectiva dezvoltării urbane, economice și financiare. Își folosește experiența în mai multe ramuri ale planificării mobilității: participă la elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD), a strategiilor și la proiecte de cercetare și parteneriate internaționale; în plus, ia parte la elaborarea studiilor de fezabilitate și a analizelor cost-beneficiu (ACB).

expert mobilitate

+40 774 089 485
hrituleac@mobilissimus.ro

Dragoș este planificator în domeniul transportului urban, specializat pe mobilitate activă, și vede adoptarea deplasărilor pietonale și pe bicicleta pentru distanțe scurte ca factori determinanti pentru dezvoltarea echitabilă a comunității. El aplică o perspectiva critică asupra inițiativelor de mobilitate, pentru a se asigura că proiectele facilitează dezvoltarea țesăturii urbane într-un mediu mai sănătos, prin comunități incluzive și vibrante, pentru fiecare. El contribuie cu experiența sa internațională la definirea de strategii velo, bune practici în proiecte de infrastructură și programe care susțin adoptarea de noi atitudini privind mobilitatea, în cadrul organizațiilor sau comunităților.