Így is lehet: több utas a közösségi közlekedésen Nyíregyházán

A Mobilissimus közösségi közlekedés iránti elkötelezettsége jól ismert, erre büszkék is vagyunk. Ha a szemléletünk aprópénzre váltható, és az utcán láthatóak az eredmények, akkor különösen tudunk örülni. Nyíregyháza és Siófok is a Mobilissimus tervei alapján és szakmai támogatásával újította meg a helyi autóbusz-közlekedést, nem a megszüntetés, ritkítás, szolgáltatáscsökkentés, hanem a fejlesztés irányába elindulva. Már látszanak ennek eredményei, melyek nem csak helyben jelentősek, de országosan is figyelemre méltóak.

Az első írásunk a nyíregyházi helyi buszközlekedés megújításáról és annak eredményeiről szól.

 

Honnan indultunk?

2017-ben készült el a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP), mely felmérte az akkori buszközlekedés hálózati, menetrendi, utaskommunikációs és járműoldali hiányosságait, valamint a benne rejlő lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan született egy hálózatfejlesztési koncepció, amely a mai közlekedési rendszer alapját is képezi.

2019-ben gyorsult fel a tervezés, és 2020 elején már rendelkezésre állt az új hálózat és menetrend gerince, amikor is beköszöntött a Covid19-járvány, és radikálisan visszaesett az utasszám. Így a tervezés is átmenetileg irányt váltott, és az Önkormányzattal, illetve a Volánbusszal közösen elkészítettük a pandémiás hálózatot és menetrendet, amelyet 2020. május 1-től vezetett be a város. Összevont viszonylatok, ütemes menetrendek, vasúti és helyi csatlakozási rendszer váltotta fel az addigi, hektikus örökséget. Elindultak a nagyfoglalkoztatók kiszolgálását segítő 90-es viszonylatok, és színvonalas kommunikáció és utastájékoztatás segítette az eljutást.

Ez a részleges megújulás volt a fordulópont, hiszen nem csak a visszaesett igényekhez igazítottuk a szolgáltatást, de azok számára, akik a járvány alatt is folyamatosan közlekedtek, a korábbinál sokkal jobb hálózatot és menetrendet kínáltunk. Az eredményeket folyamatosan monitoroztuk, hogy szükség esetén kisebb korrekciókat meg tudjunk valósítani. Ez csak úgy működött, hogy nagyon szorosan együtt dolgozott a megrendelő, a szolgáltató és a tervező Mobilissimus. 2020 nyarán elindult a szimbolikus 55-ös járat, amely a város legnagyobb lakótelepei és Sóstógyógyfürdő között közlekedik, így megszűnt az átszállási kényszer a legsűrűbben lakott városrészek és a kiemelt turisztikai terület között. A pandémiás menetrendből már nem volt visszaút a régi hálózat felé: kidolgoztuk az új hálózat paramétereit, amelyet 2020. augusztus 20-án vezetett be Nyíregyháza.

 

Új kapcsolatok, kevesebb átszállás, ütemes közlekedés

Ezzel a szlogennel rajtolt el az új hálózat, kiemelve a legfontosabb változásokat. Számos új viszonylat indult el, mint például az Orosra járó 44-es, amely a Vasútállomásról a Jósavároson és Örökösföldön át közlekedik a távoli városrészbe, ezzel az eddig csak átszállással elérhető oktatási intézmények hirtelen közvetlenül is elérhetővé váltak Oros felől. A 44-es sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy azóta több alkalommal sűríteni kellett. Tovább erősödtek a Michelin, a LEGO vagy a Déli Ipari Park nagyfoglalkoztatóit kiszolgáló 90-esek, melyek a két nagy lakótelepről a műszakrendekhez igazodva a belvároson, valamint a Vasút- és Autóbusz-állomáson át jutnak el a foglalkoztatókhoz, így nincs szükség átszállásra. A 6-os és 10-es busz összevonásával elindult a hosszú 10-es a körúton át Nyírszőlősre, Örökösföldre pedig a Vasútállomásról indult el az egymással szemben közlekedő körjáratpár, a 20-as és 21-es, amely a legrövidebb úton éri el a nagy lakótelepet. Számos városrészben javult a napközbeni és hétvégi kiszolgálás is, bővült az üzemidő.

Amellett, hogy minden háztartásba eljutottak az új hálózattal kapcsolatos hírek, a helyi média felületein is számos cikk, interjú jelent meg, óriásplakátokon, megállóhelyi várók falain is elérhetőek voltak a legfontosabb tudnivalók, és természetesen a Volánbusz is kommunikálta a változásokat. Az első időszakban számos utasészrevétel érkezett: a legtöbb mögött leginkább információhiány állt, de jogos korrekciós igények is felmerültek, melyeket kivétel nélkül megvizsgáltunk, és ahol lehetett, ott a finomhangolások során javítottunk. Az utasészrevételek között több dicsérőlevél is érkezett, ami különösen fontos visszajelzés egy ilyen hálózati átalakítás kapcsán.

 

Három év monitoring

Egy év eltelte után készült egy komolyabb monitoring és felülvizsgálat, és kisebb hálózati, menetrendi korrekciókat végeztünk, hogy még jobb szolgáltatást tudjunk kínálni. Ennek alapját részben az adta, hogy ekkorra valamennyi autóbuszt felszereltek fedélzeti egységekkel, így már sok tízezer indulás menetrendi adatai álltak rendelkezésre. Számos vonalon sokkal pontosabban tudtuk naptípus és napszak szerint meghatározni a menetidőket, így radikálisan csökkentek a késések vagy a korábban közlekedések, és az átszállások is tervezhetőbbek lettek. 2021. augusztus 30-ától indult el a Fürdő utcát elérő 8B autóbusz, amely Sóstógyógyfürdőt és Sóstóhegyet kötötte össze körjáratként a belváros felől. Mára ezt a folyamatosan közlekedő, körjárati 55-ös váltotta fel. A nagyfoglalkoztatókat már gyorsjáratok is elérték, melyek a kisebb megállókban nem állnak meg, így garantáltabban elérik műszakkezdést a beérkező vonatoktól és helyközi autóbuszoktól, illetve egy új ipari parki területet is elért a buszközlekedés a 90E révén. Ekkortól átalakult a külterületek kiszolgálása, könnyebb lett eljutni. Ma már nyolcféle műszakos alap- és három gyorsjárat közlekedik, illetve további vonalak is elérik a nagyfoglalkoztatókat.

2022-ben elindult a Retró autóbusz, egy köszszeretetnek örvendő ráncajtós Ikarus 280-as, amely nyáron minden hétvégén közlekedik, szezonon kívül pedig főbb rendezvényekhez és ünnepnapokhoz kapcsolódóan főként a turisztikai 8-as és 55-ös járatokon.

2022 őszén újabb egy éves monitoringot követően tovább finomítottuk a rendszert: elindult a 25-ös autóbusz a Vasútállomás és Borbánya között, szintén a lakótelepek érintésével, így a déli városrészekből is átszállásmentesen lehet eljutni az iskolákba, intézményekbe. Frissült a Huszár telep közlekedése a 9-es busz módosításával.

2023. februártól több nagyfoglalkoztató váltott, és szerződéses járatok helyett a Volánbusz helyi járatait veszi igénybe, így indult el az új 49-es vonal Oros és a Michelin között, valamint a Vasútállomásról induló új gyorsjárat 95E jelzéssel, műszakváltásokkor akár 3-5 perces sűrűséggel.   Idén nyáron már gyorsjárat is közlekedett Sóstógyógyfürdőre, így a 8E néhány perccel hamarabb éri el a fürdőhelyet, mint a klasszikus 8-as busz. Elindult, majd kibővült az éjszakai közlekedés: a sóstógyógyfürdői szórakozóhelyek igényeit is figyelembe véve közlekedik a vasúthoz is csatlakozó 900-as, szezonon kívül pedig a 918-as és hajnalban a 920-as.  

A főbb változásokhoz, valamint a turisztikai kínálathoz kötődően aktuális brosúrák készülnek a Volánbusszal együttműködésben. Karácsony és szilveszter időszakában kibővített éjszakai közlekedés, a két ünnep között pedig a foglalkoztatókkal egyeztetett módon csökkentett céges kiszolgálás van érvényben. 

Várhatóan a decemberi menetrendváltástól újabb, kedvező változásokra kerül sor a városrészek közötti kapcsolatban, és 2024-ben sor kerülhet eddig ki nem szolgált városrészek igényvezérelt közlekedésének tesztelésére.

 

Differenciált tarifarendszer

Az Önkormányzattal és a Volánbusszal együttműködésben új tarifarendszert dolgoztunk ki, melynek célja nem elsősorban az áremelés volt, hanem új és differenciált árazású, attraktív termékek bevezetése. Megjelentek a nagyfoglalkoztatók munkavállalói és a családok részére kedvező áron kínált bérletek; előbbiekhez sávos mennyiségi kedvezmény is társul, így akár 20%-kal olcsóbban is beszerezhetik a cégek a bérleteket nagy mennyiség vásárlása esetén. Számos turisztikai díjtermék is megjelent a palettán. A korábbi külterületi felár megszűnt, így a város minden pontján azonos díjszabás mellett vehető igénybe a helyi buszközlekedés.

 

A recept

A kedvező eredmények mögött több éves tervezési és előkészítési munka áll, és szoros együttműködés az Önkormányzat, a Volánbusz és a Mobilissimus között. Közös platform volt annak felismerése, hogy az utas érték, a fizető utas különösen. Erre építve fejlesztettük a hálózatot, együttműködve a nagyfoglalkoztatókkal, az oktatási intézményekkel, a turisztikai szereplőkkel és a lakossággal. Nyíregyházán a helyi buszközlekedés presztízse a járműpark fejlesztésének és a leírt folyamatoknak a hatására emelkedett. Csodát persze egy erősen növekvő motorizációjú környezetben nem lehet várni, de mindenképp üzenetértékű, hogy az utasszámvesztés megtorpant, az értékesítési adatok – áremeléstől függetlenül – folyamatosan javulnak.

Mindezen folyamat akkor sikeres, ha a szereplők közötti együttműködés folyamatos, és előremutató. Nyíregyházán a helyi buszközlekedés képes konstruktívan reagálni a jelentős utasigényekre, a foglalkoztatók munkarendjének változására, valamint az időről időre megjelenő észrevételekre, panaszokra is. 

 

Az eredmény és a jövőkép

Ahogy az ország egészében, Nyíregyházán és környékén is jelentősen bővült a gépjárművek száma. 2010 óta 4%-os lakosságszám-csökkenés mellett megyei szinten 43%-kal, Nyíregyházán 33%-kal nőtt a gépjárművek száma. Ezzel párhuzamosan fokozatosan csökkent a közösségi közlekedés bevétele, a Covid19-járvány első időszakában pedig, mint mindenhol, látványosan bezuhant. A fő kérdés az volt, hogy egy lassan lefelé tendáló, majd bezuhant kereslet és bevétel hogyan stabilizálható, és állítható újra növekedési pályára.

Az új hálózat, a mögötte álló folyamatos szakmai támogatás és kommunikáció, valamint az új tarifarendszer révén az értékesítési mennyiségek közelítik, bizonyos hónapokban már meg is haladták a 2019-es értékeket. 2022 I. félévéhez viszonyítva pedig az idei első hat hónapban a bérlet típusú termékek értékesítése közel 30%-kal nőtt, így sikerült a hosszabb távú elköteleződést elősegíteni. Részben az év eleji differenciált áremelés, részben a növekvő értékesítési darabszámok hatására 27%-kal emelkedtek a bevételek.

A korábbi, megszokásokon és a stagnáló színvonalon alapuló helyi közösségi közlekedést tehát egy új alapelvekre helyezett, utasbarát és megjelenésében is modern szolgáltatás váltotta fel. Noha minden változás tanulási folyamatot igényel, mára egy stabil és az utasok által is pozitívan értékelt rendszer működik. Évtizedek után brand lett a közösségi közlekedés, amely minőségi és mennyiségi értelemben is vonzó. A motorizációs nyomással szemben nem könnyű látványos trendfordulókat elérni, de az értékesített díjtermékek bővülő száma, a növekvő bevételek és a kiszámítható szolgáltatás biztató jeleket mutat a jövőre nézve. Korszerűbb ticketing és integrációs megoldások, a hiányzó előnyben részesítések megvalósítása és a flotta régebbi tagjainak megújítása tovább növelné a vonzerőt, ez a következő hónapok és évek feladata. Hasonlóképp szükség van a még nem lefedett városrészekben attraktív, igény alapú közlekedési szolgáltatások tesztelésére és bevezetésére.   

 

Az utasforgalmi és bevételi adatok ismertetése Nyíregyháza MJV Önkormányzata hozzájárulásával történt.

 

civinet-dunaszerdahely-vezerkep
A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat és fejlesztési ügynöksége, a KIRA Dunaszerdahelyen szervezett workshopot a csallóközi térség önkormányzatai számára, ahol – eredetiben vagy tolmácsolással – magyarul tájékozódhattak a kerékpáros közlekedés és keré...
Tovább »

2024. április 30.
Forrás: EIT Urban Mobility
2024. január 17-én és 18-án az Új Európai Bauhaus közösség Barcelonában gyűlt össze. Az évente megrendezett esemény a közösség több érdekeltjét hozza össze, legyen az induló vállalkozás, különböző felhívások nyertes projektjei vagy az Európai Bizotts...
Tovább »

2024. március 07.
Vásárosnamény Városháza
Vásárosnamény városa a településen megjelenő közlekedési problémák kezelése érdekében fenntartható városi mobilitási tervet készít a Mobilissimus szakmai közreműködésével. A fenntartható városi mobilitástervezés az Európai Unió megbízásából kidolgozo...
Tovább »

2024. március 07.