Mobilitási problémák társadalmasítási feladatai Budakalászon

Budakalász Klenity városrésze és a Csapás utca sokáig szenvedett a csúcsidőszakokban és gyakran hétvégén is jelentős, nem odaillő átmenő forgalomtól. A szükséges forgalomcsillapítási lépések korábban megtörténtek, ezek a forgalmat lelassították, de mértékét nem csökkentették. A Csapás utca és a Klenity 2021-re az élhetetlenség határára érkezett, ezért az önkormányzat olyan átalakításokat kívánt eszközölni, amelyek a problémát rövid távon is orvosolják, nem lehetetlenítik el a város belső forgalmát, egyben financiálisan is felvállalhatók. A Mobilissimus feladata az önkormányzat erőfeszítéseinek közlekedésszakmai támogatása volt.

Az átmenőforgalom legfontosabb közvetlen kiváltó oka a lenfonói HÉV-átjáró alacsony kapacitása miatt kialakuló torlódások a József Attila utcán, aminek térségi és hálózati okai egyaránt vannak. A hálózat tervezett fejlesztései (északi elkerülő, M0) lokálisan jelentős pozitív hatást gyakorolhatnának, azonban ezek megvalósulása 2022-re ismét beláthatatlan távolságra került, így a lenfonói továbbra is fontos és forgalmas HÉV-átkelés marad.

A torlódó József Attila utcát elkerülő, a lakó-pihenő övezeten áthaladó járművek sora a Csapás utcán 2021. júniusában

A munka végén az az itt lakók többsége által is támogatott megoldás született, hogy a lakók anyagi hozzájárulásával a Csapás és a Kertész utcában kártyával nyitható süllyedő oszlop épül, a Klenityen pedig forgalomtechnikai változtatások mellett (egyirányusított Kántor utca) az ott lakókon kívül csak a Szentistvántelepiek hajthatnak át, ez utóbbiak is csak engedéllyel.

Az átalakításokat végül 2022. október 1-jén vezették be, a tervezettekhez képest némi módosítással. A Kántor utca Téglási András utca–Apát utca közötti szakaszára csak személyre szóló behajtási engedély birtokában lehet behajtani, amit a Klenity lakói mellett a szentistvántelepiek igényelhetnek. A gyalogosok és kerékpárosok számára átjárható fix akadályok kerültek a Sekrestyés és a Kanonok utcákba. Az építőipari árak gyors emelkedése miatt a süllyedő oszlop helyett fix akadály épült ki a Csapás utca végén, a Káposztás közben, így az zsákutca lett.

 

Megrendelő:

Budakalász Város Önkormányzata

Teljesítés éve:

2021