Bács-Kiskun vármegyei kerékpáros stratégia és kerékpárforgalmi főhálózati terv

A megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv célja, hogy felmérje a megye és környezete kerékpáros közlekedésének a helyzetét: meglévő hálózatot és annak állapotát, kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, a hálózat hiányzó elemeit és ezek alapján javaslatot adjon a megvalósítandó fejlesztésekre. A fő célja, hogy megalapozza a megyei fejlesztés prioritásait; vizsgálatra kerüljön hogyan fog majd az adott megyében alakulni a kerékpáros hálózat.

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata a kerékpáros stratégiával irányt kíván mutatni a kerékpárosbarát infrastruktúrafejlesztés és kerékpáros turizmus fejlesztésében érdekelt szereplők számára. A célok átgondolásával, a fejlesztési irányok kijelölésével Bács-Kiskun megyében hosszú távon kívánja biztosítani a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus számára szükséges összetett feltételrendszert. A fejlesztések átgondolt tervezése, összefüggő hálózat kialakítása a fejlesztési források felhasználásának is a leghatékonyabb módja.

Fényképek: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata

A Bács-Kiskun vármegyei kerékpáros stratégia és kerékpárforgalmi főhálózati terv című dokumentumot a TOP-1.5.1-20 kódszámú, „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című pályázati felhívás ún. Segédletek „Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv javasolt felépítése” megnevezésű mellékletének megfelelő tartalommal dolgozzuk ki a Megrendelő TOP-1.5.1-20-2020-00018 azonosítószámú projektjének keretében. Ennek megfelelően kiterjed a helyzetértékelésre, a fejlesztési lehetőségek felmérésére, a tervezett fejlesztések bemutatására és a megvalósítás tervezésére. A dokumentum stratégiai szintű (konkrét projektek kidolgozására nem terjed ki) és megyei léptékű. A közlekedési célú, szabadidős és turisztikai kerékpározással foglalkozik.

Alapját a megyei önkormányzat kezdeményezésére a Mobilissimus által 2018-ban úttörő jelleggel kidolgozott és a Közgyűlés által 2019 januárjában elfogadott megyei kerékpáros stratégia képezi az eltelt idő nyomán szükséges aktualizálással és az időközben megszületett módszertani útmutatóknak megfelelő kiegészítéssel.

 

Megrendelő:

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata

Teljesítés éve:

2022– folyamatban