Bács-Kiskun megyei kerékpáros stratégia

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a kerékpáros stratégiával irányt kíván mutatni a kerékpárosbarát infrastruktúrafejlesztés és kerékpáros turizmus fejlesztésében érdekelt szereplők számára. A célok átgondolásával, a fejlesztési irányok kijelölésével Bács-Kiskun megyében hosszú távon kívánja biztosítani a kerékpáros közlekedés és a kerékpáros turizmus számára szükséges összetett feltételrendszert. A fejlesztések átgondolt tervezése, összefüggő hálózat kialakítása a fejlesztési források felhasználásának is a leghatékonyabb módja.

A dokumentum stratégiai szintű (konkrét projektek kidolgozására nem terjed ki) és megyei léptékű. A közlekedési célú, szabadidős és turisztikai kerékpározással foglalkozik.

A stratégia víziója a Komplex Kerékpáros Program 2014-2020 jövőképén alapul: „Bács-Kiskun megye […] térségeiben, településein a kerékpár megőrzi Európában is kiemelkedő nagyságúnak számító népszerűségét, a feltételek javítása révén pedig tovább növekszik a kerékpárt fő közlekedési eszközként választók aránya. A kerékpár a szabadidő, rekreáció területén a legkedveltebb tevékenység marad és még gyakrabban választott turisztikai és sporteszközzé válik.”

A Bács-Kiskun megyei kerékpáros stratégia célrendszerét az alábbi ábra foglalja össze:

Az operatív célokat szolgáló javasolt intézkedések a következő beavatkozási területekbe sorolhatók be:

  • Hálózat, infrastruktúra, túraútvonalak
  • Más közlekedési módokkal való kapcsolat
  • Szolgáltatások
  • Információ és marketing
  • Események, rendezvények
  • Szemléletformálás
  • Oktatás, képzés
  • Szervezeti, intézményi háttér

A Bács-Kiskun megyei kerékpáros stratégiát a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2019. február 15-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

A stratégia letölthető a következő linkről: