Tervezés, stratégiaalkotás

Egyik alaptevékenységünk a mobilitás különböző területeit és szakágait érintő stratégiai tervezés. A város- és közlekedésfejlesztés során az emberközpontú megközelítés és a fenntarthatóságra való törekvés alapelvét követjük. Célunk, hogy a hazai és a nemzetközi megrendelők számára integrált, társadalmi támogatottságot élvező és előremutató szemléletet tükröző terveket és koncepciókat hozzunk létre. Fontosnak tartjuk, hogy jelen legyünk a stratégiai tervezés minden szintjén, így egyaránt részt veszünk lokális, városi problémák megoldásában, valamint térségi, országos és uniós léptékű tervezésben, gondolkodásban.

Tevékenységeink:

  • Város- és közlekedésfejlesztési stratégiák, programok készítése
  • Fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) összeállítása
  • Intézményi és munkahelyi mobilitási tervek készítése
  • Közlekedési témájú tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, költség-haszon elemzések (CBA)
  • Városi közösségi közlekedési üzemeltetési modellek, járműstratégiák előállítása
  • Hálózatfejlesztés, menetrendtervezés
  • Városi áruszállítási, citylogisztikai dokumentumok készítése
  • Kerékpáros stratégiák, kerékpárforgalmi hálózati tervek (KHT) kidolgozása