Antal GERTHEIS

director general, economist

+36 30 653 1705
gertheis@mobilissimus.ro

Evaluator de rute EuroVelo

Este unul dintre fondatorii Mobilissimus. În calitate de economist, în cadrul proiectelor sale aplică o abordare holistică : analizează proiectele de transport nu numai din punct de vedere tehnic, ci și din perspectiva dezvoltării urbane, economice și financiare. Își folosește experiența în mai multe ramuri ale planificării mobilității: participă la elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD), a strategiilor și la proiecte de cercetare și parteneriate internaționale; în plus, ia parte la elaborarea studiilor de fezabilitate și a analizelor cost-beneficiu (ACB).