Kutatás a szegedi lakótelepek mobilitási helyzetképéről

Szeged biciklis város, kiváló a közösségi közlekedés és az önkormányzat is sokat tesz a fenntarthatóságért, mégis, az országos viszonyoknak megfelelően Szegeden is egyre több az autó és egyre többen használják, még a közösségi közlekedéssel egyébként jól ellátott lakótelepeken is általánossá váltak a parkolási problémák. A fő kérdés, amire válaszolni kívánt a kutatás, hogy vajon miért jelenik meg ilyen sok autó a lakótelepeken? A vizsgált lakótelepek az Újrókusi lakótelep, az Északi városi lakótelep, Makkosháza, a Tarjáni lakótelep és a Felsővárosi lakótelep voltak.

 

 

A kutatás alapjául egy nem reprezentatív, de széles körű online kikérdezés szolgált. Feladatunk az online kérdőív megalkotása, az eredmények feldolgozása és a kitöltési kedv növelése érdekében egy nyereményjáték lebonyolítása volt. A játékban 20 darab SZKT közösségi közlekedési havibérletet és 100 darab 10 perces ingyenes utazásra jogosító Lime-kupont lehetett nyerni. A kérdőívben a demográfiai alapadatokon túl a közösségi, a közúti és a gyalogos és kerékpáros közlekedés használatára is külön kérdéscsoportok kérdeztek rá. Végül 880 válasz érkezett a lakótelepen lakóktól vagy az oda rendszeresen járóktól. A válaszadókat négy csoportba osztottuk, fő jellemzőik az alábbi táblázatban láthatók:A lakótelepekre érkezők (135 fő) jellemzően fiatalabbak, aktívak, inkább a közösségi közlekedést használják. A közlekedési módok közötti határok nem merevek.

A lakótelepeken lakó, autót használók (112 fő) főleg aktív korúak, van nyitottság a kerékpározás, rollerezés irányában, de a közösségi közlekedést alig használják és nem vonzó számukra. Sokan járnak a Belvárosba autóval.

A lakótelepeken lakó, autóval rendelkező, de fenntarthatóan közlekedő (74 fő) általában fiatal, kétfős háztartásban élő nő, autó- és helyi közösségi közlekedés használó egyszerre. Alkalmi használói a helyi hálózatnak (45%-uk elővételi vonaljeggyel utazik). Nem elkötelezett autósok, de tudatos autóhasználók, élvezik az autó előnyeit, kevesen mondanának le róla. A kerékpárt elsősorban szabadidős célokra használják.

A lakótelepeken lakó, autóval nem rendelkezők (350 fő) legtöbbje aktív, kétfős háztartásokban élő nő, de magas (20%) a főiskolások, egyetemi hallgatók aránya is. A közösségi közlekedés rendszeres használói, de a munkába járás csak a harmadik leggyakoribb használati ok. Ilyen utazásaik jelentős arányban alkalomszerűek (21%-uk elővételi vonaljeggyel utazik). Ők tartják leginkább drágának a közösségi közlekedést. A kerékpárt főleg szabadidős célokra és egészségügyi okokból használják.

Az eredmények alapján a lakótelepeken élő válaszadók kétharmada nem rendelkezik autóval, az egyharmadnyi autóval rendelkező 60%-a használja, 40%-a viszont nem használja napi szinten az autóját. Tehát a lakótelepi parkolási problémákat az itt lakók mintegy harmada, a forgalmi problémákat pedig az ötödrészük okozza. A lakótelepek mobilitását továbbra is a fenntartható módok határozzák meg.

A kutatás egyik nagyon konkrét eredménye volt, hogy a Rókusról nagyon alacsony a kerékpárral indulók aránya (10%). Az eredmények alapján javaslatokat tettünk a fenntarthatóan közlekedők táborának növelési lehetőségeire.

A felmérés partnere Szeged elektromos üzemű kötöttpályás közösségi közlekedési szolgáltatója, az elsősorban villamosokat és trolibuszokat üzemeltető SZKT. A társaság végzi a Lime elektromosroller- és elektromoskerékpár-megosztó szegedi szolgáltatásainak háttérfeladatait (a rossz helyen hagyott járművek elszállítását, az akkumulátorok töltését és cseréjét) is.

 

Megrendelő:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Teljesítés éve:

2022