Fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP)

Fokozatosan nő a városi térségek dominanciája mind a gazdasági tevékenységekre, mind a lakhatásra, és a munkahelyek koncentrálódására nézve. A városokon belül ugyanakkor egyre nehezebb közlekedni, és ez számos káros hatással is jár a forgalmi torlódásoktól a lég- és zajszennyezésen át a balesetekig.

A városok számára kiemelt jelentőségű, hogy lakóik, a városban dolgozók és a turisták egy élhető, kényelmes, közlekedési szempontból is biztonságos, korszerű, gazdaságos és környezetbarát mobilitási rendszerrel találkozzanak, ahol a különböző közlekedési módok használói kölcsönösen elfogadják egymást. Fontos lépés a megoldás felé, ha a közlekedéstervezés a városok, várostérségek szintjén szemléletében és módszereiben is meg tud újulni – ezért került az európai közlekedéspolitika napirendjére a fenntartható városi mobilitástervezés (sustainable urban mobility planning – SUMP).

Célunk, hogy a hazai adottságok és lehetőségek figyelembevételével, a helyi stratégiai tervezési gyakorlatra építve hozzájáruljunk az új, emberközpontú közlekedésfejlesztési szemlélet érvényesüléséhez.

Milyen előnyökkel jár egy fenntartható városi mobilitási terv?

  • A tervezés a városlakók, városhasználók igényein alapszik.
  • Irányt ad a város közlekedéspolitikájának, támogatja a későbbi döntéseket.
  • Összhangot teremt a város és a többi ágazat céljaival.
  • Segít minden – uniós, hazai és városi – forrást okosan, költséghatékonyan, a város céljait valóban előmozdítva felhasználni.
  • Megalapozza az intézkedéseket, projekteket.
  • Segíti az uniós forrásokhoz való hozzáférést.
  • Párbeszédet teremt az érintettekkel.

A fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása, illetve felülvizsgálata a megfelelő TOP Plusz felhívások mellékletét képező Fenntartható városi mobilitástervezés – Tervezési útmutató című útmutatónak megfelelő tartalommal készülnek.

 

Fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP) brosúra