Munkatársak

ügyvezető, mobilitási szakértő

+36 30 869 1674
ekes@mobilissimus.hu

A Mobilissimus egyik alapítójaként elkötelezett vagyok a fenntartható városi mobilitástervezés (SUMP) értékei iránt, részt vettem a nemzetközi és hazai módszertan kidolgozásában. Munkáim során képviselem a mobilitás emberközpontú formáinak szemléletét és szeretetét. Város- és közlekedésfejlesztési stratégiák, közösségi közlekedési hálózatok tervezője vagyok, figyelemmel kísérem az ötletek születésétől a megvalósulásig tartó folyamatot. Aktívan támogatom a mobilitástervezéshez kötődő szemléletformálást. Meggyőződésem, hogy az okos, innovatív, klímatudatos és az emberi dimenzió figyelembevételével történő tervezés és projektmegvalósítás a szakmai tisztességgel képviselhető út a mobilitás világában.

ügyvezető, közgazdász

+36 30 653 1705
gertheis@mobilissimus.hu

EuroVelo útvonalfelmérő

A Mobilissimus egyik alapítója vagyok. Közgazdászként integrált szemléletet képviselek a munkám során: nemcsak közlekedés-szakmailag, hanem városfejlesztési, közgazdasági és pénzügyi oldalról is vizsgálom az egyes projekteket. Tapasztalataimat a mobilitástervezés több területén is kamatoztatom: részt veszek fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP-ok), stratégiák készítésében, nemzetközi kutatási és együttműködési projektekben, továbbá megvalósíthatósági tanulmányok, valamint költség-haszon elemzések kidolgozásában is.

vezető szakértő

+36 30 845 6596
petrovacz@mobilissimus.hu

Hazai és nemzetközi projektek koordinációjában és vezetésében szerzett tapasztalataimnak is köszönhetően meggyőződésem, hogy a városok életminőségét nem csak a nagyívű város- és közlekedésfejlesztési beruházásokkal lehet hosszú távon meghatározni és fejleszteni. A közösségek aktív bevonásán alapuló tervezés alapjaiban képes formálni és megváltoztatni a várost, illetve annak mobilitási környezetét használók mindennapjait, szokásait és szemléletét.

vezető szakértő

+36 30 152 6766
szele@mobilissimus.hu

kamarai szám: 13-17455, tervezői jogosultság: KÉ-K és Tkö

A fenntartható jövőhöz radikális változásokra van szükség a közlekedésben. Azonban ez nem egy harc, amit meg kell nyerni, hanem egy lassú érési és tanulási folyamat, ahol az összes érintett értékeit és jogos érdekeit figyelembe kell venni, és amiben a közlekedéssel foglalkozó szakembereknek kulcsszerepe van. Az eddigi száznál is több közlekedésfejlesztési projektemben ezt az alapelvet kívántam érvényesíteni, legyen szó kerékpáros infrastruktúra vagy autóbusz-hálózat tervezéséról, a torlódások kutatásáról vagy parkolási vizsgálatokról.

mobilitási szakértő

+36 30 156 7176
fejer@mobilissimus.hu

Közlekedési szolgáltatástervező szakmérnökként elsősorban a rendszerszintű gondolkodás, a közlekedési rendszerek összefüggései, működésük és a benne rejlő optimalizációs lehetőségek feltárása, a problémák hatékony megoldása az, ami foglalkoztat. Különösen fontos kihívásnak tekintem, hogyan lehet adott keretfeltételek mellett a felhasználó számára a legjobban használható közlekedési hálózatot és menetrendet megtervezni vagy fejleszteni.

várostervező mérnök

+36 30 490 1070
jobbagy-szabo@mobilissimus.hu

Településtervező mérnökként a Mobilissimus csapatát a komplex városi szemlélettel erősítem. Hazai terepen jellemzően stratégiai tervek kidolgozásában, nemzetközi téren kutatási és együttműködési projektekben veszek részt, emellett grafikai és térinformatikai feladatok elvégzésével támogatom a csapatot. Célom, hogy munkámmal hozzájáruljak a városaink emberközelivé és szerethetővé válásához.  

közlekedésmérnök

+36 30 390 1354

csorgo@mobilissimus.hu

Közlekedésmérnökként részt vettem több hazai és nemzetközi mobilitási projektben, többek között hálózati és menetrendi tervezési, modellezési folyamatokban, utasforgalmi adatfelvételek előkészítésében és lebonyolításában, illetve szakmai tanulmányok elkészítésében. A nemzetközi együttműködési projektek koordinációjában szerzett tapasztalatom révén elkötelezett vagyok az olyan mobilitási megoldások ösztönzése iránt, melyekkel kiküszöbölhetők a fennálló közlekedési hiányosságok, problémák.

irodavezető

+36 30 490 0996
maros-bita@mobilissimus.hu

Tíz éves banki múlttal a hátam mögött a fenntartható városi mobilitás egy merőben új terület a számomra, ami rengeteg kihívást és tanulási lehetőséget tartogat. A Mobilissimus irodavezetőjeként is hiszek a jó csapat és az együtt gondolkodás erejében, és örömmel tölt el, hogy egy olyan lendületes közösség tagja lehetek, ahol nap mint nap teszünk a fenntarthatóbb és élhetőbb városi környezetért. Úgy gondolom, hogy akkor végzek az életemnek is értelmet adó munkát, ha tudom, hogy annak pozitív hatása lesz a környezetemre, és ezzel egy olyan célt szolgálhatok, ami a személyes érdekeimet is meghaladja.

közgazdász, projektmenedzser

+36 30 490 1050

ghira@mobilissimus.hu

Városfejlesztéssel foglalkozva a városok összetettsége, egyedisége és sokszínűsége mintát hagy a napi munkafolyamatokon is. Ezért hordoz az magában folyamatos kihívást és szerteágazó tanulási folyamatokat. A városi térben a fenntarthatóságot és az igazságosságot tartom prioritásnak, amelynek fontos pillére a mobilitás. Véleményem szerint, a lakosság bevonásával, a tervezési és döntési feladatok közös elvégzésével teremthető meg az élhető város. A Mobilissimusnál főleg a lakossági bevonáson alapuló fejlesztési projekteken dolgozom.

projekt- és kommunikációs menedzser

+36 70 304 8586
csia@mobilissimus.hu

A település és területfejlesztés témájában az emberi és gazdasági megfontolások állnak hozzám a legközelebb. Ezen belül is az emberek, adott esetben közlekedők választott viselkedési formái, mindennapi döntéshozatalai, illetve, hogy hogyan lehet ezeket a döntéseket befolyásolni. Véleményem szerint ismeretterjesztéssel, szemléletformálással és egyszerű hétköznapi beszélgetések során is sokat tehetünk azért, hogy a környezetünket, ha csak kis lépésekben is, de motiváljuk arra, hogy fenntarthatóbb, egészségesebb és biztonságosabb közlekedési módokat válasszon.

mobilitástervező

+36 30 211 2797
gacs@mobilissimus.hu

A közösségi közlekedés iránti, gyerekkorom óta töretlen szenvedélyemből adódóan már diákként, az egyetem alatt is ilyen területen, utasforgalmi adatgyűjtésekkel foglalkoztam, a Mobilissimusszal is ennek köszönhetően kerültem kapcsolatba.  A céghez friss diplomásként kerültem és érdeklődésemből adódó elhivatottságom mellett a diákéveim alatt szerzett széleskörű nemzetközi projekttapasztalatom segítségével is igyekszem a Mobilissimus csapatát erősíteni.