Első lépések a kerékpárosbarát Vecsés felé

Vecsés Város Önkormányzata megbízásából a Mobilissimus Kft. készíti Vecsés Kerékpárforgalmi Hálózati Tervét, melyben felmérésre kerül a település és környezete kerékpáros közlekedésének a helyzete: kerékpáros forgalma, kerékpározhatósága, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezők. Ezek alapján a terv javaslatot ad a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt.

A helyzetértékelő munkarész 2022 decemberében készült el. Ez megvizsgálta a magasabb szintű tervekben szereplő javaslatokat és átfogóan bemutatta a vizsgált területet (pl. forgalomvonzó létesítmények), a kerékpáros közlekedési helyzetét (pl. meglévő kerékpárforgalmi létesítmények, értékelés és problématérkép) és a szervezeti-működési hátteret.

A tervezés során készült egy online kérdőív is „Szoktál biciklizni? Szívesen bicikliznél Vecsésen?” címmel. Ebben a Vecsésen élők vagy Vecsésre érkezők közlekedési szokásai, kerékpározással kapcsolatos tapasztalatai kerültek felmérésre. A kérdőív fő célja annak megismerése volt, hogy milyen gyakran, milyen célból és milyen útvonalakon kerékpároznak Vecsésen az emberek, hol milyen problémákat tapasztalnak, illetve, hogy hol lenne szükség kerékpáros útvonalak kialakítására. A kérdőív elérhetősége: https://www.partimap.eu/hu/p/Szoktal-biciklizni-Szivesen-bicikliznel-Vecsesen/0.

A kérdőívet 310-en töltötték ki, közülük 293-an rendelkeznek kerékpárral, és 134 válaszadó a kerékpárt jelölte meg elsődleges közlekedési eszközként vecsési utazásai során. Jó idő esetén a kitöltők többsége (71%-a) hetente többször használ kerékpárt, 40%-uk napi rendszerességgel biciklizik. 53 válaszadó az időjárástól függetlenül napi szinten használ kerékpárt. Legtöbben boltba, vásárolni járnak kerékpárral, de munkába járáshoz, ügyintézéshez, sportoláshoz és szabadidős programokhoz is sok esetben a kerékpárt választják a kitöltők.

 

A kérdőívben a válaszadók jelezték észrevételeiket a vecsési kerékpáros hálózattal kapcsolatban. Több javaslatot tettek a szomszédos települések felé kialakítandó útvonalakra, itt leginkább a Vecsés – Gyál és Vecsés – Üllő kapcsolat, illetve a Budapesttel való összeköttetés szükségessége rajzolódott ki. A Vecsésen belüli kerékpározást illetően is sok észrevétel érkezett, főleg konkrét útvonalvezetési javaslatok, illetve a biztonságos közlekedés szükségessége (pl. megfelelő útburkolat kialakítása, szabálytalanul közlekedők kiszűrése stb.) jelent meg. Összességében elmondható, hogy a kitöltők szerint egy összefüggő, megfelelően karbantartott és főként biztonságos kerékpáros hálózat kialakítása lenne szükséges.

A munka folytatódik a hálózati terv és a javaslatok kidolgozásával. A helyzetértékelésben bemutatott információk, illetve az online kérdőívre érkezett válaszok figyelembevételével készül el Vecsés Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének második üteme, mely során a hangsúly a fejlesztési lehetőségeken, a tervezett fejlesztések bemutatásán és a megvalósításra vonatkozó irányok megadásán lesz.

A Magyar CIVINET Innováció a közösségi közlekedésben témában rendezett szakmai találkozót 2023. november 20-án Szombathelyen, a realCity támogatásával, a házigazda pedig Szombathely MJV Önkormányzata volt a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ...
Tovább »

2023. november 24.
Zöld
A városok világszerte számos kihívással néznek szembe: a klímaváltozás, a tiszta és egészséges lakókörnyezet biztosítása, illetve a megfizethető és biztonságos energia kérdései mindenhol égetőek. A problémák egy része a közlekedés területén keletkezi...
Tovább »

2023. november 24.
A budapesti trolibuszrendszer idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját, ezért november 9-én magyarországi és európai szakértők gyűltek össze Budapesten, hogy megünnepeljék a trolibusz-szolgáltatást, és különböző nézőpontokból megvitassák a fenntar...
Tovább »

2023. november 15.