SHAREPLACE

SHAREPLACE

Az Interreg CENTRAL EUROPE keretében, 2017 júniusában indult el a „SHAREPLACE (Shared mobility and Regional transport integrated Planning for a better connected Central Europe) - Integrált tervezés a megosztott mobilitás és a regionális közlekedés terén a jobb kapcsolatokkal rendelkező Közép-Európáért” elnevezésű projekt, mely 2020 májusában zárul majd.

A közép-európai közlekedési rendszerekre jellemző a különböző módok közötti integráció hiánya, amely gyengíti a helyi, regionális, és nemzetközi elérhetőséget. A várostérségi központokon belüli és azok közötti megfelelő kapcsolatok hiánya sok esetben hozzájárul a kiegyensúlyozatlan területi fejlődéshez.

A SHAREPLACE projekt átfogó célja, hogy innovatív megközelítése révén hozzájáruljon a helyi, regionális, és nemzetközi közlekedési rendszerek együttműködési feltételeinek javulásához. A projekt valamennyi személyszállítási forma tekintetében és valamennyi célcsoport számára kíván megoldásokat nyújtani. A kezdeti fejlesztéseket és azok tesztelését 6 mintarégióban tervezzük megvalósítani: az olaszországi Bergamo és Crema városokban, az ausztriai Fuschlsee-Mondseeland (FUMO) területén, a horvátországi Eszéken, a németországi Ulmban, valamint Magyarországon Zalaegerszeg városában. Ezen közép-európai régiókban a minta (pilot) projektek megvalósítása hozzájárulhat az ún. „élő laborok”, mint az innovatív megoldások kidolgozásának és tesztelésének helyszíneinek és az érintettek aktív bevonása révén, a széles körben adaptálható megoldások alkalmazásával egy integrált, mindenki számára elérhető és kiszámítható közlekedési rendszer létrejöttéhez. A döntéshozókat és tervezőket innovatív üzleti modell és stratégiai útmutató is segíti majd a projektek megvalósításában.

 

A Mobilissimus a harmadik tematikus munkacsomag (workpackage) vezetőjeként a programban résztvevő pilot projektek szakmai háttértámogatásának koordinálásáért és nyomkövetéséért felelős. Továbbá szakmai segítséget nyújt a hazai, zalaegerszegi mintarégióban megvalósítandó pilot projekt megvalósításában Zalaegerszeg számára. A projekt keretein belül Zalaegerszegen olyan igényvezérelt közlekedési szolgáltatások tesztelésére kerülhet sor, mely a ritkábban lakott és távolabb fekvő településrészek városi közösségi közlekedésbe történő integrálását, illetve a helyi busz és vasútállomáshoz, ill. megállóhelyekhez tervezett car-pooling pontok létesítése révén a megosztáson alapuló alternatív közlekedési módok elterjedését támogatja, javítva a helyi és regionális közlekedési rendszerek elérhetőséget és együttműködését.

A projekt során célunk olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek a fenntartható közlekedés-fejlesztést szem előtt tartva hozzájárulnak a város élhetőségének és a közlekedési rendszer hatékonyságának növeléséhez. Ezért a Mobilissimus, a többi projektpartnerhez hasonlóan, nagy figyelmet fordít arra, hogy a tervezés folyamatába bevonja a különböző érintett csoportokat: a lakosságot, a helyi szakmai és civil szervezeteket és szereplőket, a döntéshozókat városi és regionális szinten, valamint a különböző közlekedési szolgáltatókat is.

A projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programme támogatásával, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt számokban:

Projektrésztvevők száma: 11

Mintarégiók száma: 6

A projekt összköltsége: 2,5 M €

Ebből az ERFA által finanszírozott rész: 2 M €

A projekt időtartama: 2017.06.01. – 2020.05.31.

 

A SHAREPLACE az alábbi tíz projektpartner és egy támogató partner együttműködésében valósul meg:

Projektpartnerek:

 

Támogató partner:

 

A projekttel kapcsolatos kérdésekben keresse bátran Sipos Zsófiát (sipos@mobilissimus.hu) a Mobilissimus, vagy Florian Kesslert (florian.kressler@austriatech.at) a projektvezető AustriaTech részéről.

INTERREG CENTRAL EUROPE - SHAREPLACE
A Magyar CIVINET 2021. február 24-én tartotta meg 19. találkozóját, mely az elmúlt néhány eseményhez hasonlóan a virtuális térben zajlott. A Szemléletformálás és kommunikáció a városi közlekedésben címen megtartott félnapos webináriumon hat előadás j...
Tovább »

2021. március 17.
Mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) és fenntartható városi mobilitástervezés címmel új tematikus útmutató jelent meg magyarul, a SUMP Útmutató második kiadásához kapcsolódó kiadványok egyikeként. Bemutatja a MaaS koncepcióját és azt, hogy miért fontos...
Tovább »

2021. március 16.
A SUNRISE (Sustainable Urban Neighbourhoods Research and Implementation Support in Europe, azaz Fenntartható városrészek kutatása és a megvalósítás támogatása Európában) projekt keretein belül megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések március ele...
Tovább »

2021. március 12.