Érintettek bevonása és közösségi tervezés Zalaegerszegen a SHAREPLACE projektben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mobilissimus Kft. nemzetközi partnerekkel (Ausztriából, Olaszországból, Németországból és Horvátországból) közösen valósítja meg a következő két évben a SHAREPLACE projektet. A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A zalaegerszegi pilot projekt két fő területe az igényvezérelt közlekedés (ún. Demand Responsive Trasit, röviden DRT) Zalaegerszegen Gálafej és Toposháza városrészekben, illetve az Ebergényi út térségében, valamint a munkahelyi ingázást támogató telekocsi (carpooling) szolgáltatás bevezetésének tesztelése.

A két pilot projektelem megalapozása érdekében május végéig két-két találkozóra került sor a helyi érintettekkel, a bevonásukkal és a közösségi tervezéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek átadását és a közös gondolkodás elindítását célozva. Az érintett szereplők bevonására (stakeholder engagement) irányuló, illetve a közösségi tervezési (co-design) módszerekhez a projektpartnerek számára az Ulmi Egyetem részéről március 22-23-án, Ulmban megtartott képzés hasznos segítséget nyújtott.

A projekt egyik eleme a ritkán lakott zalaegerszegi területek közösségi közlekedéssel való ellátásának kidolgozása és tesztelése. A célcsoport az érintett területek életvitelszerűen ott tartózkodó lakossága, valamint az ingatlanokat időszakosan látogató telektulajdonosok. Az együttműködés kialakításának első lépéseként megrendezett „élő laboratórium” (living lab) eseményt április 19-én tartottuk a három érintett terület képviselőinek (településrészi önkormányzati képviselők és a helyi lakosságot reprezentáló testületi tagok) részvételével, amelyen az érintettek bevonása és a közös problémafeltárás volt a fókuszban. A második living lab eseményre május 9-én került sor, ahol a résztvevők megismerhették a közösségi tervezés folyamatát, illetve konkrét észrevételeket, javaslatokat is megfogalmaztak a leendő közlekedési szolgáltatás kialakításával kapcsolatban. Továbbá térképeken megkapták a javasolt útvonalakat, ahol bejelölhették az általuk veszélyesnek gondolt területeket/pontokat, javaslatot tehettek potenciális megállópontokra, illetve további útvonalvezetési ötletekkel is segítették a továbbtervezést. 

A projekt másik eleme a megosztáson alapuló autóhasználat (telekocsi – carpooling) ösztönzése a munkába járás során, elsősorban Zalaegerszeg nagyobb munkahelyi övezeteiben. A célcsoport elsősorban a nagyobb munkavállalói létszámmal rendelkező cégek alkalmazottai, akik a munkahelyi ingázást segítő telekocsi potenciális felhasználói lehetnek. Az együttműködésben résztvevők első living lab találkozóját ebben a témában május 9-én tartottuk hat cég képviselőivel, ahol a közös problémafeltárás és ötletelés volt a fő fókusz. A második találkozóra május 24-én került sor, ahol közösen próbáltuk megtalálni a projekt sikerességét befolyásoló kulcstényezőket, a kialakítandó telekocsi rendszer használatának lehetséges ösztönzőit. Egyértelműen azonosították a cégek képviselői azokat a kritikus szempontokat, mint bizalom, vagy rugalmas munkába járás kérdése, amelyek befolyásolják a kialakítandó telekocsi rendszer használatát, elfogadottságát. Ezen tényezők, illetve a leendő használók preferenciájának minél jobb megismerése és figyelemebe vétele nélkülözhetetlen a fejlesztés elemeinek pontos meghatározásához.

A SHAREPLACE projekt mindkét fókuszterületén a közösségi tervezés következő eseményeit várhatóan júliusban tartjuk a résztvevői kör további bővítésével, a fejlesztési tartalom részleteinek közös továbbgondolásával.

A Magyar CIVINET 2021. február 24-én tartotta meg 19. találkozóját, mely az elmúlt néhány eseményhez hasonlóan a virtuális térben zajlott. A Szemléletformálás és kommunikáció a városi közlekedésben címen megtartott félnapos webináriumon hat előadás j...
Tovább »

2021. március 17.
Mobilitás mint szolgáltatás (MaaS) és fenntartható városi mobilitástervezés címmel új tematikus útmutató jelent meg magyarul, a SUMP Útmutató második kiadásához kapcsolódó kiadványok egyikeként. Bemutatja a MaaS koncepcióját és azt, hogy miért fontos...
Tovább »

2021. március 16.
A SUNRISE (Sustainable Urban Neighbourhoods Research and Implementation Support in Europe, azaz Fenntartható városrészek kutatása és a megvalósítás támogatása Európában) projekt keretein belül megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések március ele...
Tovább »

2021. március 12.